Описание

АДРЕС Недвижими Имоти дава под наем цех/склад в Промишлената зона на град Сандански. Обща площ – около 400,00 кв. м, разпределена на работна зала, коридор и санитарен възел. Обектът е разположен на първи етаж от масивна сграда със стоманенобетонна конструкция и тухлени стени. Достъпът е по стълба, няма асансьор. Обектът има височина на тавана около 4,00 м и добра естествена осветеност. Налични са трифазен ток без ограничение на мощността, вода и канализация. За ползването на електрически ток с определена мощност наемателят заплаща еднократна такса на електроразпределителното предприятие ЧЕЗ, която се определя по специална методика на предприятието.
Сградата се намира в заграден участък със самостоятелен вход, като е осигурен достъп и на товарни автомобили. Пътят до Главен път Е-79 и ж.п. гарата е асфалтиран и се поддържа с добро състояние.
Обектът е подходящ за тихо производство, шивашки цех или склад. При необходимост следва да се промени предназначението на обекта, което става за сметка на наемателя.

Наемната цена е посочена без ДДС и се отнася за квадратен метър наета площ. Точната площ се определя чрез измерване преди подписване на наемния договор.

УСЛОВИЕ ЗА НАЕМАНЕ: при подписване на договор наемателите заплащат наемната цена за текущия месец и една месечна вноска като депозит, който се съхранява от наемодателя до изтичане срока на договора. След края на първия месец се заплаща втори депозит в размер на сумата за изразходвана електроенергия в наетото помещение за този месец. Наемателите заплащат еднократно агентско възнаграждение в размер на 50% от месечната наемна цена. Възможно начисляване на ДДС - моля, попитайте обслужващия Ви брокер.

Наем: 1 евро/кв.м!

За контакти

Марияна Ангелиева
0884186724
Сандански
Имейл: bg.sandanski@gmail.com
Цех 400 кв.м под наем в Промишлена зонаЦех 400 кв.м под наем в Промишлена зонаЦех 400 кв.м под наем в Промишлена зонаЦех 400 кв.м под наем в Промишлена зона