Описание

фирма "ГУМИКС" гр Пазарджик извършва професионално
ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ - ЛЕПЕНЕ и РЕМАНТ
на "ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ" чрез:
ТОПЛА или СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ
- извършва услугите в цялата страна - /на посочено от клиента място/
- ГАРАНЦИЯ за всяка извършена услуга

за контакти: Д . Пандев- /техник-технолог/ - 0888 903 923

За контакти

ГУМИКС гр Пазарджик
Пазарджик бул Христо Ботев 33
Имейл: gttl_pz@abv.bg
ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ на ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ на ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ на ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ на ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ