Описание

Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика от сектор ЗЕМЕДЕЛИЕ.

Повече за на сайта на Бенефит България НАЧАЛО ≫ INVEST AGRICULTURE BULGARIA

http://bbconsult.bg/invest-agriculture-bulgaria/

За контакти

Николай Славков
024114565
София
Имейл: info@bbconsult.bg
Преки Инвестиции в сектор Земеделие