Описание

(ONLINE) Писмени преводи от Руски на Български и от Български на Руски Език в областта на Бизнеса, Рекламата, Маркетинга, Правото, Икономиката, Медицината, Селското Стопанство, Хранителната промишленост, Текстилната промишленост, Козметиката, Фармацевтиката, Хотелиерството, Ресторантьорството, Туризма, Образованието и др. Писмени преводи на бизнес договори, бизнес кореспонденции, презентации, публикации, статии, научно-популярни текстове, текстове и преводи на уеб сайтове и др.

* Извършвам и преводи на ОЗВУЧИТЕЛЕН ГОВОР/Нарация/, включително и Руски Субтитри/ от РУСКИ на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, на всякакви видове ВИДЕОКЛИПОВЕ от Интернет. Преведеният текст на Български език от Видеоизточниците на Руски език се приравнява към установените форми за превод на една стандартна А4 страница.

Пишете на съобщения или се обадете на посочения телефон. Гарантирам високо качество на извършения писмен превод.

* Приемам плащания по Еконт, Easy Pay, Български Пощи и др.

ЗА МЕН:

Образование, Специализации, Квалификации и Професионален опит

1. Руска езикова гимназия
2. Висше образование - Руска филология
3. Втори клас квалификация в ИУУ - гр. Стара Загора
4. Специализация в Института по Руски Език ”А. И. Херцен” - гр. Санкт - Петербург
5. Специализация в Института по Руски Език ”А. С. Пушкин” - гр. Москва
6. Квалификация ”Бизнес Руски” в СУ ”Св. Климент Охридски” - ЦИУУ - гр. София

Дейности, свързани с преподаване, преводи и консултации на Руски Език

1. Преподавателска дейност - учител по Руски Език в Средните училища - общо учителски стаж - 37 години
2. Подготовка на желаещи да получат квалификация ”Бизнес Руски”

Преводи на дисертации, курсови работи, ученически реферати, бизнес документи, презентации, рекламни материали, уеб сайтове и др.

Контакти:
Дима Димова - 0899936701
Email: d.k.dimova@gmail.com
https://www.alo.bg/6469510
https://www.facebook.com/Prevodiruskibulgarskiruski/

За контакти

Дима Димова
0899936701
София
Имейл: d.k.dimova@gmail.com
Преводи от Руски - Български - Руски