Описание

Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа.
● Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - индивидуална / самостоятелна / дистанционна. Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна. Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността Центърът осигурява практика в реална работна среда.
● Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса, както и превод и легализация за чужбина на издадените документи.

Курс по професия 582030 Строител, специалности:
• 5820302 Кофражи - II СПК
• 5820303 Армировка и бетон - II СПК
• 5820304 Зидария - II СПК
• 5820305 Мазилки и шпакловки - II СПК
• 5820306 Вътрешни облицовки и настилки - II СПК
• 5820307 Външни облицовки и настилки - II СПК
• 5820309 Бояджийски работи - II СПК
• 5820311 Строително тенекеджийство - II СПК
• 5820312 Покриви - II СПК

Курс по професия 582040 Строител - монтажник, специалности:
• 5820401 Стоманобетонни конструкции - II СПК
• 5820402 Метални конструкции - II СПК
• 5820403 Сухо строителство - II СПК
• 5820404 Дограма и стъклопоставяне - II СПК
• 5820405 Изолации в строителството - II СПК

Издавани документи:
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност - придобиване на част от професия
или
- Свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54 на МОН с международна валидност - придобиване на степен на професионална квалификация. С издадения документ може да работите като самонаето лице и да отваряте собствена фирма, както в България, така и в чужбина
- безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307.

Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0888871393, 0884270104, 0879869849, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu

За контакти

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
0888871393
Имейл: cpokonsult_dm@abv.bg
Kурсове по професии “Строител/Строител-монтажKурсове по професии “Строител/Строител-монтажKурсове по професии “Строител/Строител-монтаж