Описание

Предлагаме смарт електромери монофазни - WiFi мултитарифни. Идеални за контролно измерване на активна ел. енергия по няколко тарифи за бъдещия свободен пазар на ел. енергия на битовите потребители - кл.1,0. Отдалечен достъп от мобилен телефон чрез WiFi и безплатен софтуер от App store. Лесно и бързо следене на разходите за ел.енергия.
Възможност за въвеждане от телефона на цените на отделните тарифи. графично представяна на дневен, месечен и годишен товаров график. Измерване също и на активен ток до 100А, напрежение, честота, фактор на мощността и др. Лесно конфигуриране на защитните функции.
Гаранция 1 год.

Не чакайте а се подгответе предварително за излизането на битовите потребители на свободния пазар на ел.енергия.

За контакти

Константин Стоянов
0889778695
Стара Загора
Имейл: infoks12@abv.bg
Електронен електромер монофазен   - WiFiЕлектронен електромер монофазен   - WiFiЕлектронен електромер монофазен   - WiFiЕлектронен електромер монофазен   - WiFi