Подписаха договор за стопанисване на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги

На извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК - Благоевград бе подписан Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията. С него се възлага правото на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград да експлоатира и развива ВиК мрежата на територията на общините в областта, които са членки на асоциацията.

"Днес сме се събрали да извървим поредната стъпка по отношение на водната реформа в нашата област и в изпълнение на задачите, поставени ни от правителството на Република България", каза областният управител Бисер Михайлов, който е и председател на асоциацията.

Областният управител заяви, че областта върви с по-бавни темпове по отношение на реформата. Той изтъкна като причина факта, че Благоевградска област е една от шесте области, в които оперират общо пет оператора. Освен държавното дружество "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, има още три общински дружества и едно смесено, основано на публично-частно партньорство.

"Имаме и едно недостатъчно разбиране за необходимостта от реформата от заинтересованите страни в този сектор. Бяха приложени доста усилия за убеждаване и разговори с кметовете и общинските съветници на четирите общини, които са с общински ВиК дружества", подчерта той и добави, че след проведените местни избори преговорният процес е започнал отначало, тъй като в три от общините бяха избрани нови кметове.

Четирите общини, които  в момента са извън Асоциацията по ВиК, са Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни.

"Искам да изразя своята убеденост, че макар и по-късно ние ще успеем да консолидираме общините в област Благоевград, така че да имаме един оператор на територията на областта, което е необходимо условие за финансиране с европейски средства на ВиК Асоциацията", категоречен бе Михайлов.

Той разясни, че предвидените средства ще обхванат съществуващите ВиК системи, които включват 82 водоизточника, 387 км. довеждащи водопроводи, 365 км. разпределителна водопроводна мрежа, 374 км. канализационна мрежа и 2 броя пречиствателни станции за отпадни вод. Предвижда се изграждането на нови съоръжения, а очакванията за бъдещи капиталови инвестиции на територията на областта са да бъдат минимум 21 млн. 761 хил. лв без ДДС, коментира още областният управител.

От своя страна, управителката на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград инж. Росица Димитрова изрази готовност дружеството да положи максимални усилия, за да оправдае гласуваното доверие.

По време на днешното извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК - Благоевград присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – държавните експерти в Дирекция "Водоснабдяване и канализация" Пенка Благоева и Георги Дончев, както и кметове на общини в Пиринско. Стана ясно, също така, че за главен секретар на асоциацията е избрана Екатерина Динкова, като освен нея ще бъдат назначени още двама служители – инженер и счетоводител.