Описание

Пчелни пластмасови основи с килийки 4,9 мм. – към регресивен размер без преход.За многокорпусни/1,00 лв/ и плодникови /1,20 лв/ рамки. Цените са за двете полуоснови
иса без ДДС. www.rolta-plastic.com. Защитени съгласно Европейското патентно законодателство.

За контакти

Николай Христов
0898202157
Burgas
Имейл: rolta@abv.bg
Пчелни пластмасови основи с килийки 4,9 мм.Пчелни пластмасови основи с килийки 4,9 мм.Пчелни пластмасови основи с килийки 4,9 мм.