гимназия

Средният успех от матурите, проведени в училищата в област Благоевград е добър 4.14, заяви директорът на Регионалния инспекторат по образованието (РИО) Ивайло Златанов.

Той посочи, че и миналата година успехът е бил почти същият – 4.19, а за учебната 2007/2008 година е бил 4.18. Не се забелязва и ясно изразена промяна по отношение на резултатите от задължителните матури по български език и литература. Там успехът е добър 4.25, а предходната година е бил 4.26. Според Златанов интересен е резултатът от най-избирания изпит – този по география. Средният успех е 3.46. „Явно е, че нещо в обучението на учениците не е на ниво, поради което има тенденция към намаление на средния успех.

По отношение на останалите избираеми предмети, средният успех е колеблив”, допълни Златанов. Така например оценките от матурата по математика са се покачили в сравнение с предходната година – от 4.44 на 4.82. Увеличил се е и успехът по езиците.

По думите на Златанов най-добре на матурите в Пиринско са се представили учениците от Езиковата гимназия в Благоевград, чийто среден успех е 5.28. Директорът на РИО определи резултата като сравнително високо постижение. На последно място пък е СОУ „Иван Вазов”-Благоевград, където средният успех е едва 2.48.